Naujienų prenumerata

El. paštas:


Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Dėl Valstybės kontrolės pristatymo apie bendradarbiavimą su auditoriais

2014-06-25
Informuojame, kad Hagoje viešėjusi Valstybės kontrolės delegacija dalyvavo Belgijos audito institucijos darbinėje sesijoje, kur pristatė savo patirtį bendradarbiaujant su auditoriais, atliekančiais auditus viešajame sektoriuje, ir ateities planus.

Su Valstybės kontrolės parengtu pristatymu galite susipažinti čia. Rengiant pristatymą, buvo kalbinti Valstybės kontrolės, viešojo sektoriaus vidaus auditorių, savivaldybių kontrolierių, atestuotų auditorių, atliekančių auditą viešajame sektoriuje, 2011-2015 m. bendradarbiavimo programos šalių, tarp kurių ir Lietuvos auditorių rūmai, atstovai, jų pasisakymai pristatymo pabaigoje.

Dėl viešojo sektoriaus vidaus kontrolės vertinimo gairių

2014-06-25
Kaip informavome anksčiau, Valstybės kontrolė, Finansų ministerija, Lietuvos auditorių rūmai, Vidaus auditorių asociacija ir Savivaldybių kontrolierių asociacija įgyvendina 2011 - 2015 metų bendradarbiavimo programą, kurios pagrindinis tikslas – padėti gerinti viešojo sektoriaus valdymą, išorės ir vidaus audito kokybę.

Bendradarbiavimo šalys kasmet organizuoja bendrus renginius, kuriuose aptariamos audito metodikos naujovės, pristatomi metiniai audito rezultatai, dalijamasi patirtimi. 2014 m. birželio 11 d. vyko bendradarbiavimo šalių atstovų susitikimas, kuriame buvo patvirtintos Vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo, tobulinimo bei vertinimo gairės viešojo sektoriaus subjektams.

Šios gairės parengtos peržiūrėjus skirtingų audito grandžių naudojamas viešojo sektoriaus subjektų vidaus kontrolės vertinimo metodikas, įvertintus bendrus vertinimo aspektus. Parengtas dokumentas gali padėti ne tik auditoriams vertinti vidaus kontrolę, bet ir viešojo sektoriaus subjektų atsakingiems asmenims tinkamai sukurti ir palaikyti vidaus kontrolės funkcionavimą. Su gairėmis galite susipažinti interneto svetainės www.vkontrole.lt/vsa skiltyje "Metodika". Be to, nuolat galite teikti pastabas ir pasiūlymus dėl šių gairių tobulinimo tam skirtame lange "Pastabos ir pasiūlymai vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo, tobulinimo bei vertinimo gairėms".

Dėl Europos buhalterių federacijos organizuojamos diskusijos

2014-06-25
Informuojame, kad Europos buhalterių federacija (FEE) organizuoja apvaliojo stalo diskusiją tema "Viešojo sektoriaus apskaita Europoje".

Diskusija vyks 2014 m. liepos 17 d., Briuselyje. Dalyvavimas diskusijoje nemokamas, tačiau dalyvių skaičius ribotas. Išsamesnė informacija ir diskusijos programa FEE interneto svetainėje, čia.

Dėl Auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos aprašo pakeitimo

2014-06-20
Informuojame, kad teisės aktų registre yra paskelbtas Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas dėl Auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos parašo pakeitimo. Minėto tvarkos aprašo pakeitimai įsigalioja 2014 m. birželio 20 d. Su Auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad keičiasi auditoriaus padėjėjų praktikos vertinimo procedūra: pateikiami dokumentai (reikės pateikti tik pažymą apie auditoriaus padėjėjo praktikos atlikimą pagal nustatytą formą), auditoriaus padėjėjų praktikos metai, kurie sutampa su audito įmonės, kurioje auditoriaus padėjėjas atlieka praktiką, finansiniais metais, pažymų apie auditoriaus padėjėjo praktikos atlikimą pateikimo terminai ir kita. Kilus klausimams prašome skambinti (8 5) 203 2873 arba rašyti el. paštu lar@lar.lt.

2014 m. LAR vasaros konferencija

2014-06-09
2014 m. birželio 6 d. Palangoje vyko kasmetinė LAR vasaros konferencija, kurioje pranešimus skaitė Finansų ministerijos Apskaitos departamento metodologijos departamento direktorė Ingrida Muckutė, Audito ir apskaitos tarnybos direktorius Audrius Linartas ir LAR audito kokybės kontrolės komiteto pirmininkė Ilona Matusevičienė.

Kviečiame susipažinti su konferencijos pranešimais:
2014 m. LAR vasaros konferencijos akimirkos nuotraukų albume.

Užuojauta

2014-06-05
Lietuvos auditorių rūmai nuoširdžiai užjaučia auditorių Česlavą Korvelį dėl mamos mirties.

Dėl Ukrainos audito įmonės kreipimosi

2014-06-03
Informuojame, kad į LAR kreipėsi Ukrainos audito įmonė "De Visu", prašydama rekomenduoti auditorius, turinčius patirties taikant IFRS nevalstybinių pensijų fonduose, dalyvauti darbo grupėje rengiant IFRS gaires nevalstybiniams pensijų fondams.

Išsamesnė informacija čia ir el. paštu i.katsal@devisu.ua.

Kandidatai paraiškas turėtų pateikti iki 2014 m. birželio 9 d. el. paštu i.katsal@devisu.ua.

Dėl audito reformos įgyvendinimo Europos Sąjungoje

2014-05-28

Dėl konferencijos "Apskaitos direktyvos įtaka apskaitai ir verslui"

2014-05-20
Informuojame, kad Lietuvos apskaitos įmonių asociacija organizuoja konferenciją "Apskaitos direktyvos įtaka apskaitai ir verslui" (konferencijos programa) ir kviečia dalyvauti auditorius.

Konferencija vyks 2014 m. gegužės 23 d. adresu Gedimino pr. 38, Vilnius, LR ūkio ministerijos 212 salėje.

Lietuvos auditorių rūmų prezidentė Jurgita Kirvaitienė konferencijoje skaitys pranešimą tema „Apskaitos direktyvos įgyvendinimas auditoriaus akimis“.

Registracija į konferenciją vyksta iki 2014 m. gegužės 20 d. el. paštu vilys@laia.lt arba telefonu (8~607) 83 338.  

Del auditorių teismo ekspertų susitikimo

2014-05-09
LAR audito komitetas organizuoja auditorių, kurie dirba kaip teismo ekspertai, susitikimą. Susitikimo tikslas – aptarti poreikį ir galimybę parengti teismo eksperto išvados formą.

Kviečiame dalyvauti auditorių teismo ekspertų susitikime 2014 m. gegužės 22 d. (ketvirtadienį) 10 val., kuris vyks LAR patalpose, adresu Ukmergės g. 369A, Vilnius. Norinčių dalyvauti susitikime, prašome iki 2014 m. gegužės 19 d. užsiregistruoti el. paštu toma.skiriute@lar.lt arba telefonu (8~5) 203 2872.  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.