Naujienų prenumerata

El. paštas:


Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Sveikinimas šv. Velykų proga

2014-04-18
Sveikiname artėjančių šv. Velykų proga!

Informacija apie mažos vertės pirkimus

2014-04-18
Vadovaudamiesi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 dalimi skelbiame informaciją apie LAR vykdytus mažos vertės pirkimus 2014 m. I ketvirtį.
Informacija apie mažos vertės pirkimus 2014 m. I ketv.

Kviečiame specialistus teikti savo kandidatūras rengti kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų užduotis

2014-04-08
Lietuvos auditorių rūmai (toliau – LAR) kiekvienais metais organizuoja kvalifikacinius atestuoto auditoriaus egzaminus. Iš viso yra 5 egzaminai: teisės, apskaitos, bendrasis, mokesčių ir audito. Prieš egzaminus LAR ieško specialistų, kurie paruoštų teisės, apskaitos, mokesčių ir audito egzaminų užduotis.
Užduočių rengėjai turi būti atitinkamų mokslų: teisės, mokesčių, apskaitos, audito specialistai. LAR sudaro sutartis su rengėjais (autoriais), labiausiai atitinkančiais keliamus reikalavimus, kurių kandidatūras patvirtina Užduočių rengimo komisija.
Rengėjų (autorių) atrankos kriterijai yra: egzaminų programos išmanymas, techninės žinios, rašymo gebėjimai, sugebėjimas kurti originalius klausimus.
Rengėjai (autoriai) turi suprasti egzamino specifiką, išmanyti gero testo ir užduočių savybes bei savo vaidmenį visame egzamino procese. Jeigu pageidaujate rengti arba žinote, kas pageidautų rengti šių egzamino užduotis, informuokite mokymų organizavimo specialistę Ingą Norkevičienę pateikiant gyvenimo aprašymą (CV) elektroniniu paštu inga.norkeviciene@lar.lt iki 2014 m. balandžio 10 d.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į mokymų organizavimo specialistę Ingą Norkevičienę el.paštu inga.norkeviciene@lar.lt arba telefonu (8~5)  203 2872.

Dėl teisės aktų projektų

2014-04-04
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengė teisės aktų projektus derinti su suinteresuotomis institucijomis ir visuomene:
 • Nr. 14-3790 "Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos audito įstatymo Nr. VIII-1227 3, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(2) straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui" projektas", pasiekiamas adresu http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=230752;
Teisės aktų projektus lydintys dokumentai:
 • Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos įmonių grupių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos audito įstatymo Nr. VIII-1227 3, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(2) straipsnio pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas, pasiekiamas adresu http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=230755&p_org=&p_fix=y&p_gov=n;
Kviečiame susipažinti su minėtais teisės aktų projektais ir teikti pastabas bei pasiūlymus Lietuvos auditorių rūmams (el. paštu lar@lar.lt) iki 2014 m. balandžio 11 d.

Dėl audito reformos

2014-04-04
2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamentas oficialiai pritarė audito reformai: pakeisti audito direktyvą ir priimti reglamentą dėl viešojo intereso įmonių audito.

Numatyti šie audito reglamentavimo Europos Sąjungoje pakeitimai:
 • sugriežtinti auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo ir skaidrumo reikalavimai;
 • detalesnė ir išsamenė auditoriaus išvada;
 • privaloma audito įmonių rotacija;
 • pajamų iš ne audito paslaugų ribojimas (iki 70 proc. pastarųjų 3 metų už auditą gautų pajamų vidurkio);
 • sustiprintas audituojamų įmonių audito komiteto vaidmuo ir Europos Sąjungos audito viešosios priežiūros institucijų bendradarbiavimas;
 • nustatytas ne audito paslaugų, draudžiamų teikti audito klientams, sąrašas;
 • sukonkretintos sankcijos auditoriams ir audito įmonėms ir jų taikymas .
Planuojama, kad direktyva ir reglamentas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje bus paskelbti 2014 m. II ketvirtyje, po to, kai reformą oficialiai patvirtins Europos Taryba.

Dėl ACCA mokymų LAR įgyvendinamo projekto dalyviams

2014-03-14
Informuojame, kad įgyvendinant LAR projektą ,,Audito įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas siekiant profesinio efektyvumo ir konkurencingumo“ finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis, 2014-02-11 pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su UAB ,,PricewaterhouseCoopers“ dėl apskaitininkų mokymų tarptautinei kvalifikacijai įgyti organizavimo. Įgyvendinant šią sutartį projekto metu jame dalyvaujančių Lietuvos audito įmonių darbuotojai, siekiantys ACCA kvalifikacijos, turės galimybę dalyvauti mokymo kursuose ir laikyti kvalifikacinius egzaminus. Projekto dalyviams Europos socialinio fondo lėšomis bus iš dalies kompensuojamos ne tik ACCA mokymo kursų sąnaudos, tačiau ir ACCA pirminės registracijos mokestis bei ACCA egzaminų mokesčiai. Projektas tęsis iki 2015 m. liepos 31 d. ir apims tris ACCA egzaminų sesijas. Daugiau informacijos apie projekto metu organizuojamus ACCA mokymus rasite čia.

Dėl LAR turimos literatūros

2014-03-03
Informuojame, kad turite galimybę naudotis LAR turima lietuvių, anglų ir rusų k. literatūra audito, apskaitos, informacinių sistemų, verslo ir kt. tematika.

Literatūros sąrašą rasite čia.

Dėl pranešimo "Finansinių ataskaitų peržvalgos"

2014-02-27
Auditas yra bene plačiausiai paplitusi finansinių ataskaitų kokybės užtikrinimo forma pasaulyje, tačiau ji nėra vienintelė ir ne visais atvejais yra pati tinkamiausia. Daugeliui mažų įmonių auditas nėra privalomas. Kadangi dažnai tokių įmonių veikla nebūna tokia sudėtinga kaip didelių ar vidutinių įmonių, jų auditas ne visada turi prasmę, o audito sąnaudos gali viršyti iš audito gaunamą naudą.

Tačiau mažų įmonių finansinės informacijos patikimumas gali būti svarbus šios informacijos vartotojams ir tokios informacijos patikimumą ir vartotojų pasitikėjimą gali padidinti tam tikras nepriklausomos šalies užtikrinimas. Tokiu atveju nepriklausomo atestuoto auditoriaus atliekama peržvalga, suteikianti ribotą užtikrinimą dėl finansinės informacijos kokybės, gali būti idealus sprendimas.

Kviečiame susipažinti su LAR parengtu lankstinuku "Finansinių ataskaitų peržvalgos".

Dėl auditoriaus vardo panaikinimo ir audito įmonės išbraukimo iš audito įmonių sąrašo

2014-02-27
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Marytė Lapinaitienė ir UAB "Auditas plius" neturi teisės atlikti Lietuvos Respublikos audito įstatyme numatyto finansinių ataskaitų audito, nes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 2 dalimi, Marytės Lapinaitienės auditoriaus vardas ir auditoriaus pažymėjimo galiojimas panaikintas ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punktu, UAB "Auditas plius" išbraukta iš audito įmonių sąrašo nuo 2014 m. vasario 25 d.

Dėl dalyvavimo Audito komiteto veikloje

2014-02-19
Informuojame, kad baigėsi Audito komiteto kadencijos laikas ir formuojamas naujos sudėties Audito komitetas.

Audito komiteto tikslai yra šie:
 • siekti tobulinti audito veiklos reglamentavimą;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis siekiant teisės aktų vykdymo aiškumo;
 • šviesti visuomenę aiškinant audito veiklos  reglamentavimą;
 • skatinti auditorių ir audito įmonių iniciatyvumą, tobulinant audito veiklos sistemą, svarstant teisės aktų pakeitimus ir papildymus.
Audito komiteto darbo reglamentą galite rasti čia. Su Audito komiteto veikla galite susipažinti LAR interneto svetainėje, komiteto veiklos skiltyje.

Norinčius dalyvauti Audito komiteto veikloje, prašome teikti prašymus iki 2014 m. kovo 10 d. el. paštu lar@lar.lt. Audito komitetas sudaromas LAR prezidiumo nutarimu 3 metų laikotarpiui.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.