icon Peržiūrėti krepšelį
En
{{cart.item_count}}
Mano krepšelis: Prekė Prekės Prekių

Prekių krepšelis tuščias

Renginio data: Nuo -
Mokymai:
Eur.
Bendra suma: Eur.
logo
lt
en

Arūno Vitkevičiaus individuali audito įmonė

Audito įmonės teisinė forma, pavadinimas, įmonės kodas; auditoriaus, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, pavardė vardas Arūno Vitkevičiaus individuali audito įmonė, 124350056
Audito įmonės buveinės (biuro) adresas, telefono ir fakso numeriai, interneto svetainės adresas, kiti ryšiams palaikyti reikalingi duomenys; auditoriaus, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, adresas, telefono ir fakso numeriai, kiti ryšiams palaikyti reikalingi duomenys Minties g. 54-33, LT-09219 Vilnius, mob. +370 687 19345, arunas@auditokontora.lt, www.auditokontora.lt 
Audito įmonės pažymėjimo numeris 001530
Auditorių, dirbančių audito įmonėje, vardai, pavardės ir auditoriaus pažymėjimo numeriai; kitų darbuotojų, kurie yra audito įmonės dalyviai, vardai ir pavardės

 

Audito įmonės dalyvių – fizinių asmenų – vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai; audito įmonės dalyvių – juridinių asmenų – pavadinimai, kodai ir buveinių adresai

Arūnas Vitkevičius, Minties g. 54-33, LT-09219 Vilnius

Valdymo organų narių vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai; priežiūros organų narių – fizinių asmenų – vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai ir narių – juridinių asmenų – pavadinimai, kodai ir buveinių adresai Arūnas Vitkevičius, Minties g. 54-33, LT-09219 Vilnius
Audito įmonių, kurios su šia audito įmone priklauso audito tinklui, pavadinimai, adresai arba nuorodos, kur tokią informaciją galima gauti; audito įmonių, kurias su šia audito įmone sieja bendri dalyviai, kontrolė arba vadovai, pavadinimai, adresai arba nuorodos, kur tokią informaciją galima gauti  
Audito įmonės filialų ir (ar) atstovybių pavadinimai ir buveinių adresai  
Audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo pradžia, pagrindas, vadovaujantis LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 23 str. 3 d., dokumento, kuriuo įforminamas Įstaigos sprendimas sustabdyti audito įmonės pažymėjimo galiojimą, numeris ir data  
Audito įmonę valstybės narės audito įmone pripažinusios valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas ir su tuo susijusi informacija  
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės, nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo paskyrimo) Įstaigos 2022 m. rugpjūčio 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-20 „Dėl nurodymų ir poveikio priemonės skyrimo“, vadovaujantis Audito įstatymo 56 str. 3 d. 1 p. Arūno Vitkevičiaus individualiai audito įmonei ne vėliau kaip iki 2022-10-31 ištaisyti tikrinimo metu nustatytus jos vidaus kokybės kontrolės sistemos trūkumus dėl 1-ojo TKKS 29 ir 46 dalių nesilaikymo, šių trūkumų ištaisymo planą suderinant su AVNT, ir AVNT kontroliuojant šio nurodymo įvykdymą.
Arūno Vitkevičiaus individualiai audito įmonei kitas 2022-06-17 finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo ataskaitoje Nr. A2-16 AVNT pateiktas rekomendacijas įgyvendinti per pagrįstą tinkamą laikotarpį, atsižvelgiant į pateiktų pastabų ir rekomendacijų pobūdį (reikiamus audito įmonės vidaus politikų ir procedūrų reglamentavimo patikslinimus atlikti ne vėliau kaip per 6 mėn., kitas rekomendacijas įgyvendinti galimu anksčiausiu laikotarpiu konkrečiomis aplinkybėmis).
Atgal