icon Peržiūrėti krepšelį
En
{{cart.item_count}}
Mano krepšelis: Prekė Prekės Prekių

Prekių krepšelis tuščias

Renginio data: Nuo -
Mokymai:
Eur.
Bendra suma: Eur.
logo
lt
en

Grant Thornton Baltic UAB

Audito įmonės teisinė forma, pavadinimas, įmonės kodas; auditoriaus, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, pavardė vardas Grant Thornton Baltic UAB, 300056169
Audito įmonės buveinės (biuro) adresas, telefono ir fakso numeriai, interneto svetainės adresas, kiti ryšiams palaikyti reikalingi duomenys; auditoriaus, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, adresas, telefono ir fakso numeriai, kiti ryšiams palaikyti reikalingi duomenys Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius (Jonavos g. 60C, LT-44192 Kaunas; Taikos pr. 52C, LT-91184 Klaipėda), tel.: 852127856, 837422500, 846411248, faks. 852685831, www.grantthornton.lt, info@lt.gt.com 
Audito įmonės pažymėjimo numeris 001513
Auditorių, dirbančių audito įmonėje, vardai, pavardės ir auditoriaus pažymėjimo numeriai; kitų darbuotojų, kurie yra audito įmonės dalyviai, vardai ir pavardės

Alma Ziziliauskienė, 000333; Arvydas Ziziliauskas, 000467; Laimė Jablonskienė, 000091; Genadij Makušev, 000162; Asta Armonė, 000599; Darius Gliaubicas, 000594; Karolis Kaduševičius, 000500

Audito įmonės dalyvių – fizinių asmenų – vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai; audito įmonės dalyvių – juridinių asmenų – pavadinimai, kodai ir buveinių adresai

Grant Thornton Baltic Holding TU, 12874307, Parnu g. 22, Talinas, Estija

Valdymo organų narių vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai; priežiūros organų narių – fizinių asmenų – vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai ir narių – juridinių asmenų – pavadinimai, kodai ir buveinių adresai

Direktorius: Genadij Makušev, A. Goštauto g. 40B, Vilnius;

Valdyba: Alma Ziziliauskienė, Arvydas Ziziliauskas, Laimė Jablonskienė ir Genadij Makušev, A. Goštauto g. 40B, Vilnius; Mati Nõmmiste ir Artur Suits, Ahtri 6a, Talinas, Estija

Audito įmonių, kurios su šia audito įmone priklauso audito tinklui, pavadinimai, adresai arba nuorodos, kur tokią informaciją galima gauti; audito įmonių, kurias su šia audito įmone sieja bendri dalyviai, kontrolė arba vadovai, pavadinimai, adresai arba nuorodos, kur tokią informaciją galima gauti Grant Thornton International, www.gti.org 
Audito įmonės filialų ir (ar) atstovybių pavadinimai ir buveinių adresai

Grant Thornton Baltic UAB, Kauno filialas, Jonavos g. 60C, LT-44192 Kaunas;

Grant Thornton Baltic UAB, Klaipėdos filialas, Taikos pr. 52C, LT-91184 Klaipėda

Audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo pradžia, pagrindas, vadovaujantis LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 23 str. 3 d., dokumento, kuriuo įforminamas Įstaigos sprendimas sustabdyti audito įmonės pažymėjimo galiojimą, numeris ir data  
Audito įmonę valstybės narės audito įmone pripažinusios valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas ir su tuo susijusi informacija  
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės, nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo paskyrimo)  
Atgal