icon Peržiūrėti krepšelį
En
{{cart.item_count}}
Mano krepšelis: Prekė Prekės Prekių

Prekių krepšelis tuščias

Renginio data: Nuo -
Mokymai:
Eur.
Bendra suma: Eur.
logo
lt
en

UAB „JJ Auditas“

Audito įmonės teisinė forma, pavadinimas, įmonės kodas; auditoriaus, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, pavardė vardas UAB „JJ Auditas“, 303038500
Audito įmonės buveinės (biuro) adresas, telefono ir fakso numeriai, interneto svetainės adresas, kiti ryšiams palaikyti reikalingi duomenys; auditoriaus, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, adresas, telefono ir fakso numeriai, kiti ryšiams palaikyti reikalingi duomenys J. Tiškevičiaus g. 11-16, Vilnius, mob. +370 686 85477, jurgita.junduliene@gmail.com,
www.jjauditas.lt 
Audito įmonės pažymėjimo numeris 001428
Auditorių, dirbančių audito įmonėje, vardai, pavardės ir auditoriaus pažymėjimo numeriai; kitų darbuotojų, kurie yra audito įmonės dalyviai, vardai ir pavardės

Jurgita Jundulienė, 000579

Audito įmonės dalyvių – fizinių asmenų – vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai; audito įmonės dalyvių – juridinių asmenų – pavadinimai, kodai ir buveinių adresai

Jurgita Jundulienė, Tylioji g. 2, Vilnius

Valdymo organų narių vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai; priežiūros organų narių – fizinių asmenų – vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai ir narių – juridinių asmenų – pavadinimai, kodai ir buveinių adresai Jurgita Jundulienė, Tylioji g. 2, Vilnius
Audito įmonių, kurios su šia audito įmone priklauso audito tinklui, pavadinimai, adresai arba nuorodos, kur tokią informaciją galima gauti; audito įmonių, kurias su šia audito įmone sieja bendri dalyviai, kontrolė arba vadovai, pavadinimai, adresai arba nuorodos, kur tokią informaciją galima gauti UAB „Audito formulė“, Konstitucijos pr. 23-15, Vilnius
Audito įmonės filialų ir (ar) atstovybių pavadinimai ir buveinių adresai  
Audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo pradžia, pagrindas, vadovaujantis LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 23 str. 3 d., dokumento, kuriuo įforminamas Įstaigos sprendimas sustabdyti audito įmonės pažymėjimo galiojimą, numeris ir data  
Audito įmonę valstybės narės audito įmone pripažinusios valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas ir su tuo susijusi informacija  
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės, nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo paskyrimo)

Įstaigos direktoriaus 2021 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V3-4 „Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta LAR siūlymui nurodyti audito įmonei UAB „JJ Auditas“ iki 2021 m. birželio 1 d. parengti ir pateikti KKK derinimui trūkumų ištaisymo planą, kuriame turi būti numatyta, kad audito įmonė atnaujins savo kokybės kontrolės vadovą ir užduočių atlikimo metodiką, taip, jog minėti dokumentai atitiktų 1-ojo TKKS, tarptautinių audito standartų nuostatas ir vykdomas audito procedūras bei numatytos priemonės, užtikrinančios, kad audito įmonėje būtų laikomasi 1-ojo TKKS; nurodyti audito įmonei įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas priemones; nurodyti iki 2021 m. rugsėjo 1 d. informuoti KKK apie šio nurodymo vykdymą ir papildomai pateikti dokumentus, įrodančius apie audito įmonėje įvykdytą stebėsenos, įtraukiant užbaigtų užduočių patikrinimą, procedūrą, kuri neprieštarautų 1-ojo TKKS reikalavimams.

Įstaigos direktoriaus 2024 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V3-12 „Dėl poveikio priemonės ir nurodymų skyrimo“ audito įmonei UAB „JJ Auditas“ nurodyta iki 2024 m. rugsėjo 1 d. sukurti, įdiegti ir naudoti finansinių ataskaitų audito, peržiūrų bei kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduočių kokybės valdymo sistemą, kuri atitiktų 1-ojo TKVS ir 2-ojo TKVS reikalavimus bei iki nurodytos datos informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo vykdymą. Taip pat įsakymu nurodyta įtraukti audito įmonę UAB „JJ Auditas“ ir auditorę Jurgitą Jundulienę į 2026 m. finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrų planą.

Atgal