icon Peržiūrėti krepšelį
En
{{cart.item_count}}
Mano krepšelis: Prekė Prekės Prekių

Prekių krepšelis tuščias

Renginio data: Nuo -
Mokymai:
Eur.
Bendra suma: Eur.
logo
lt
en

UAB „Main Financial Solutions“

Audito įmonės teisinė forma, pavadinimas, įmonės kodas; auditoriaus, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, pavardė vardas UAB „Main Financial Solutions“, 301585645
Audito įmonės buveinės (biuro) adresas, telefono ir fakso numeriai, interneto svetainės adresas, kiti ryšiams palaikyti reikalingi duomenys; auditoriaus, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, adresas, telefono ir fakso numeriai, kiti ryšiams palaikyti reikalingi duomenys S. Konarskio g. 6-82, LT-03122 Vilnius (S. Konarskio g. 49-805, LT-03123 Vilnius), tel. 852652256, mob. +370 604 16080, faks. 862652256, www.mfs.lt, mfs@mfs.lt 
Audito įmonės pažymėjimo numeris 001529
Auditorių, dirbančių audito įmonėje, vardai, pavardės ir auditoriaus pažymėjimo numeriai; kitų darbuotojų, kurie yra audito įmonės dalyviai, vardai ir pavardės

Linas Norkaitis, 000516; Arūnas Katinas, 000538; Tadas Kazakevičius

Audito įmonės dalyvių – fizinių asmenų – vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai; audito įmonės dalyvių – juridinių asmenų – pavadinimai, kodai ir buveinių adresai

Linas Norkaitis, I. Simonaitytės g. 1-21, Vilnius;

Arūnas Katinas, Girulių g. 12-15, Vilnius;

Tadas Kazakevičius, Kukaveičio g. 1A, Gudulinės k., Širvintų r.

Valdymo organų narių vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai; priežiūros organų narių – fizinių asmenų – vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai ir narių – juridinių asmenų – pavadinimai, kodai ir buveinių adresai Arūnas Katinas, Girulių g. 12-15, LT-12112 Vilnius
Audito įmonių, kurios su šia audito įmone priklauso audito tinklui, pavadinimai, adresai arba nuorodos, kur tokią informaciją galima gauti; audito įmonių, kurias su šia audito įmone sieja bendri dalyviai, kontrolė arba vadovai, pavadinimai, adresai arba nuorodos, kur tokią informaciją galima gauti  
Audito įmonės filialų ir (ar) atstovybių pavadinimai ir buveinių adresai  
Audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo pradžia, pagrindas, vadovaujantis LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 23 str. 3 d., dokumento, kuriuo įforminamas Įstaigos sprendimas sustabdyti audito įmonės pažymėjimo galiojimą, numeris ir data  
Audito įmonę valstybės narės audito įmone pripažinusios valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas ir su tuo susijusi informacija  
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės, nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo paskyrimo) Įstaigos direktoriaus 2023 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V3-3 „Dėl poveikio priemonės ir nurodymo skyrimo“ audito įmonei UAB „Main Financial Solutions“ paskirta poveikio priemonė – įspėjimas, galiojantis nuo 2023 m. sausio 12 d. iki 2024 m. sausio 11 d. Poveikio priemonės pagrindas – pažeista LR finansinių atskaitų audito įstatymo 33 str. 1 d. Taip pat audito įmonei nurodyta atsižvelgti į 2022 m. gruodžio 7 d. finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo ataskaitoje Nr. A2-73 AVNT pateiktas rekomendacijas ir jas įgyvendinti per pagrįstą tinkamą laikotarpį, atsižvelgiant į pateiktų pastabų ir rekomendacijų pobūdį, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.
Atgal