icon Peržiūrėti krepšelį
En
{{cart.item_count}}
Mano krepšelis: Prekė Prekės Prekių

Prekių krepšelis tuščias

Renginio data: Nuo -
Mokymai:
Eur.
Bendra suma: Eur.
logo
lt
en

UAB Nexia JK

Audito įmonės teisinė forma, pavadinimas, įmonės kodas; auditoriaus, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, pavardė vardas UAB Nexia JK, 303087910
Audito įmonės buveinės (biuro) adresas, telefono ir fakso numeriai, interneto svetainės adresas, kiti ryšiams palaikyti reikalingi duomenys; auditoriaus, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, adresas, telefono ir fakso numeriai, kiti ryšiams palaikyti reikalingi duomenys Laisvės pr. 125, LT-06118 Vilnius (Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius; Kęstučio g. 86 / I. Kanto g. 18, LT-44296 Kaunas), tel. 852387373, mob. +370 686 88004, www.nexia.com, info@nexia.lt 
Audito įmonės pažymėjimo numeris 001468
Auditorių, dirbančių audito įmonėje, vardai, pavardės ir auditoriaus pažymėjimo numeriai; kitų darbuotojų, kurie yra audito įmonės dalyviai, vardai ir pavardės

Ilona Matusevičienė, 000171; Jonas Gaidys, 000070; Aidas Ramanauskas, 000230; Raimundas Norkus, 000546

Audito įmonės dalyvių – fizinių asmenų – vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai; audito įmonės dalyvių – juridinių asmenų – pavadinimai, kodai ir buveinių adresai

Marija Jansone, Perkones iela 27, Liepaja, Latvija;

Sigitas Babarskas, Sodų g. 6, Bukiškio k. Vilniaus r.;

Ilona Matusevičienė, Savanorių pr. 15-20, Vilnius

Valdymo organų narių vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai; priežiūros organų narių – fizinių asmenų – vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai ir narių – juridinių asmenų – pavadinimai, kodai ir buveinių adresai

Direktorius: Jonas Gaidys, Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius;

Valdyba: Sigitas Babarskas, Sodų g. 6, Bukiškio k. Vilniaus r.; Kęstutis Dabravolskas, Gerosios Vilties g. 5A-66, LT-03147 Vilnius; Ilona Matusevičienė, Savanorių pr. 15-20, Vilnius

Audito įmonių, kurios su šia audito įmone priklauso audito tinklui, pavadinimai, adresai arba nuorodos, kur tokią informaciją galima gauti; audito įmonių, kurias su šia audito įmone sieja bendri dalyviai, kontrolė arba vadovai, pavadinimai, adresai arba nuorodos, kur tokią informaciją galima gauti

Nexia International, www.nexia-baltics.com;

Uždaroji akcinė bendrovė „Balanso auditas“, Jakšto g. 12, LT-01105 Vilnius

Audito įmonės filialų ir (ar) atstovybių pavadinimai ir buveinių adresai  
Audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo pradžia, pagrindas, vadovaujantis LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 23 str. 3 d., dokumento, kuriuo įforminamas Įstaigos sprendimas sustabdyti audito įmonės pažymėjimo galiojimą, numeris ir data  
Audito įmonę valstybės narės audito įmone pripažinusios valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas ir su tuo susijusi informacija  
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės, nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo paskyrimo)  
Atgal