icon Peržiūrėti krepšelį
En
{{cart.item_count}}
Mano krepšelis: Prekė Prekės Prekių

Prekių krepšelis tuščias

Renginio data: Nuo -
Mokymai:
Eur.
Bendra suma: Eur.
logo
lt
en

Uždaroji akcinė bendrovė „Audista“

Audito įmonės teisinė forma, pavadinimas, įmonės kodas; auditoriaus, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, pavardė vardas Uždaroji akcinė bendrovė „Audista“, 135627227
Audito įmonės buveinės (biuro) adresas, telefono ir fakso numeriai, interneto svetainės adresas, kiti ryšiams palaikyti reikalingi duomenys; auditoriaus, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, adresas, telefono ir fakso numeriai, kiti ryšiams palaikyti reikalingi duomenys Jonavos g. 3, Kaunas, tel. 837422712, faks. 837207665, uabaudista@gmail.com 
Audito įmonės pažymėjimo numeris 001218
Auditorių, dirbančių audito įmonėje, vardai, pavardės ir auditoriaus pažymėjimo numeriai; kitų darbuotojų, kurie yra audito įmonės dalyviai, vardai ir pavardės Kristina Motiejaitienė, 000184; Benedikta Halina Keršienė, 000127
Audito įmonės dalyvių – fizinių asmenų – vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai; audito įmonės dalyvių – juridinių asmenų – pavadinimai, kodai ir buveinių adresai Kristina Motiejaitienė, Šarkuvos g. 32-58, Kaunas
Valdymo organų narių vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai; priežiūros organų narių – fizinių asmenų – vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai ir narių – juridinių asmenų – pavadinimai, kodai ir buveinių adresai Kristina Motiejaitienė, Šarkuvos g. 32-58, Kaunas
Audito įmonių, kurios su šia audito įmone priklauso audito tinklui, pavadinimai, adresai arba nuorodos, kur tokią informaciją galima gauti; audito įmonių, kurias su šia audito įmone sieja bendri dalyviai, kontrolė arba vadovai, pavadinimai, adresai arba nuorodos, kur tokią informaciją galima gauti  
Audito įmonės filialų ir (ar) atstovybių pavadinimai ir buveinių adresai  
Audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo pradžia, pagrindas, vadovaujantis LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 23 str. 3 d., dokumento, kuriuo įforminamas Įstaigos sprendimas sustabdyti audito įmonės pažymėjimo galiojimą, numeris ir data  
Audito įmonę valstybės narės audito įmone pripažinusios valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas ir su tuo susijusi informacija  
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės, nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo paskyrimo)

Įstaigos direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V3-5 „Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta LAR siūlymui skirti audito įmonei uždarajai akcinei bendrovei „Audista“ nurodymą peržiūrėti uždarojoje akcinėje bendrovėje „Audista“ patvirtintą Kokybės kontrolės vadovą, kad jis užtikrintų, jog audito įmonė yra įdiegusi stebėsenos procesą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir procedūros, susijusios su kokybės kontrolės sistema, yra tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai, ir įdiegti politiką ir procedūras, skirtas suteikti pakankamą užtikrinimą, kad užduotys yra atliekamos pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius bei priežiūros reikalavimus, ir informuoti iki 2020 m. rugsėjo 15 d. Kokybės kontrolės komitetą apie nurodymo vykdymą bei pateikti ataskaitą apie 2020 m. stebėsenos proceso įvykdymą.

Įstaigos direktoriaus 2023 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V3-14 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ audito įmonei nurodyta iki 2023 m. rugpjūčio 1 d. parengti ir pateikti KKK derinti trūkumų ištaisymo planą, kuriame turi būti numatytos priemonės, įgyvendinančios audito įmonės audito kokybės peržiūros ataskaitoje pateiktas auditoriaus kontrolieriaus rekomendacijas, atsižvelgiant į 1-ojo ir 2-ojo TKVS nuostatas; įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas priemones ir iki 2023 m. spalio 1 d. informuoti KKK apie šio nurodymo vykdymą. Audito įmonė pateikė prašomą informaciją ir dokumentus, tačiau kaip audito įmonėje uždarojoje akcinėje bendrovėje „Audista“ įgyvendinti kokybės valdymo sistemos pakeitimai Kokybės kontrolės komitetas 2023 m. spalio 27 d. posėdyje priėmė sprendimą įsitikinti kitos finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros metu.

Atgal