icon Peržiūrėti krepšelį
En
{{cart.item_count}}
Mano krepšelis: Prekė Prekės Prekių

Prekių krepšelis tuščias

Renginio data: Nuo -
Mokymai:
Eur.
Bendra suma: Eur.
logo
lt
en

Uždaroji akcinė bendrovė „PricewaterhouseCoopers“

Audito įmonės teisinė forma, pavadinimas, įmonės kodas; auditoriaus, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, pavardė vardas Uždaroji akcinė bendrovė „PricewaterhouseCoopers“, 111473315
Audito įmonės buveinės (biuro) adresas, telefono ir fakso numeriai, interneto svetainės adresas, kiti ryšiams palaikyti reikalingi duomenys; auditoriaus, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, adresas, telefono ir fakso numeriai, kiti ryšiams palaikyti reikalingi duomenys J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, tel. 852392300, faks. 852392301, www.pwc.com/lt, lt_vilnius@pwc.com 
Audito įmonės pažymėjimo numeris 001273
Auditorių, dirbančių audito įmonėje, vardai, pavardės ir auditoriaus pažymėjimo numeriai; kitų darbuotojų, kurie yra audito įmonės dalyviai, vardai ir pavardės

Jurgita Krikščiūnienė, 000495; Rasa Radzevičienė, 000377; Rimvydas Jogėla, 000457; Rasa Selevičienė, 000504; Rita Lazauskienė, 000535; Eleonora Čaikovskaja, 000629

Audito įmonės dalyvių – fizinių asmenų – vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai; audito įmonės dalyvių – juridinių asmenų – pavadinimai, kodai ir buveinių adresai

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., 01-09-063022, Wesselényi 16, Budapeštas, Vengrija

Valdymo organų narių vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai; priežiūros organų narių – fizinių asmenų – vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai ir narių – juridinių asmenų – pavadinimai, kodai ir buveinių adresai

Direktorius: Rimvydas Jogėla, M. Kubiliūtės g. 7, Vilnius.

Valdyba: Rimvydas Jogėla, M. Kubiliūtės g. 7, Vilnius; Rasa Radzevičienė, Padvarės g. 67, Vilnius; Nerijus Nedzinskas, Vengrų g. 7, Vilnius; Rasa Selevičienė, Liepų alėja 34, Vilnius; Aušra Miltenytė, M. K. Oginskio g. 15-7, Vilnius

Audito įmonių, kurios su šia audito įmone priklauso audito tinklui, pavadinimai, adresai arba nuorodos, kur tokią informaciją galima gauti; audito įmonių, kurias su šia audito įmone sieja bendri dalyviai, kontrolė arba vadovai, pavadinimai, adresai arba nuorodos, kur tokią informaciją galima gauti Pricewaterhouse Coopers Global, www.pwc.com 
Audito įmonės filialų ir (ar) atstovybių pavadinimai ir buveinių adresai  
Audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo pradžia, pagrindas, vadovaujantis LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 23 str. 3 d., dokumento, kuriuo įforminamas Įstaigos sprendimas sustabdyti audito įmonės pažymėjimo galiojimą, numeris ir data  
Audito įmonę valstybės narės audito įmone pripažinusios valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas ir su tuo susijusi informacija  
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės, nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo paskyrimo) Įstaigos direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V3-17 „Dėl poveikio priemonių ir nurodymo skyrimo“ audito įmonei uždarajai akcinei bendrovei „PricewaterhouseCoopers“ paskirta poveikio priemonė – įspėjimas, galiojantis nuo 2019 m. spalio 14 d. iki 2020 m. spalio 14 d. Poveikio priemonės pagrindas – pažeista LR finansinių atskaitų audito įstatymo 33 str. 1 d.
Atgal