icon Peržiūrėti krepšelį
En
{{cart.item_count}}
Mano krepšelis: Prekė Prekės Prekių

Prekių krepšelis tuščias

Renginio data: Nuo -
Mokymai:
Eur.
Bendra suma: Eur.
logo
lt
en

Kešys Remigijus

Auditoriaus pavardė, vardas Kešys Remigijus
Registracijos numeris 11
Pažymėjimo numeris 000372
Darbovietės (audito įmonės) pavadinimas, pažymėjimo numeris, buveinės adresas, el. pašto adresas, telefono ir fakso numeriai, interneto svetainės adresas  
Audito įmonės, kurios dalyvis yra auditorius, pavadinimas, pažymėjimo numeris, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, interneto svetainės adresas  
Auditoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo pradžia, pagrindas, vadovaujantis LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 14 str., dokumento, kuriuo įforminamas Įstaigos sprendimas sustabdyti auditoriaus pažymėjimo galiojimą, numeris ir data Vadovaujantis LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 4 d. 3 p. ir Įstaigos 2023 m. vasario 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-9 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonių skyrimo“, auditoriaus Remigijaus Kešio auditoriaus pažymėjimo galiojimas sustabdytas nuo 2023-03-03.
Auditoriaus, patvirtinto valstybės narės arba valstybės ne narės kompetentingos institucijos auditoriumi, priimančiosios valstybės narės arba valstybės ne narės kompetentingos institucijos pavadinimas, registracijos numeris, kita informacija apie tokį registravimą  
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės, nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d., Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo paskyrimo) Įstaigos 20223 m. vasario 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-9 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonių skyrimo“ Remigijaus Kešio auditoriaus pažymėjimo galiojimas sustabdytas ir auditoriui Remigijui Kešiui pavesta perlaikyti audito kvalifikacinį egzaminą per ne ilgesnį negu 2 metų laikotarpį nuo 2023 m. vasario 27 d. įsakymo įsigaliojimo dienos.
Atgal