logo
lt
en

Visuotinis LAR narių susirinkimas

Kategorija: Susirinkimas
Data: Nuo 2023-12-08 10:00
Laikas: 10:00
Vieta: Viešbutis „Vilnius Grand Resort“

Visuotinis LAR narių susirinkimas

photo

Apie renginį

Susirinkime bus aptariamos ir tvirtinamos LAR finansinės bei veiklos ataskaitos, einamasis bei būsimo laikotarpio biudžetas, išklausomos atskaitingų LAR kolegialių organų veiklos ataskaitos, auditoriaus išvada. Taip pat, pasibaigus kadencijai, bus renkamas naujas LAR prezidentas, LAR prezidiumas, Etikos komiteto narys likusiai kadencijai bei LAR garbės teismo narys likusiai kadencijai.

Atgal