icon Peržiūrėti krepšelį
En
{{cart.item_count}}
Mano krepšelis: Prekė Prekės Prekių

Prekių krepšelis tuščias

Renginio data: Nuo -
Mokymai:
Eur.
Bendra suma: Eur.
logo
lt
en

Lino Bružo audito įmonė „FINANSŲ LINIJA“

Audito įmonės teisinė forma, pavadinimas, įmonės kodas; auditoriaus, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, pavardė vardas Individuali įmonė, Lino Bružo audito įmonė „FINANSŲ LINIJA“, 125332926
Audito įmonės buveinės (biuro) adresas, telefono ir fakso numeriai, interneto svetainės adresas, kiti ryšiams palaikyti reikalingi duomenys; auditoriaus, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, adresas, telefono ir fakso numeriai, kiti ryšiams palaikyti reikalingi duomenys Vytenio g. 50-810, LT-03229 Vilnius (Švitrigailos g. 11A-314, Vilnius), faks. 852045342, mob. +370 698 78117, linas.bruzas@finansulinija.lt 
Audito įmonės pažymėjimo numeris 000349
Auditorių, dirbančių audito įmonėje, vardai, pavardės ir auditoriaus pažymėjimo numeriai; kitų darbuotojų, kurie yra audito įmonės dalyviai, vardai ir pavardės

 

Audito įmonės dalyvių – fizinių asmenų – vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai; audito įmonės dalyvių – juridinių asmenų – pavadinimai, kodai ir buveinių adresai

Linas Bružas, Švitrigailos g. 11A-314, Vilnius

Valdymo organų narių vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai; priežiūros organų narių – fizinių asmenų – vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai ir narių – juridinių asmenų – pavadinimai, kodai ir buveinių adresai Linas Bružas, Švitrigailos g. 11A-314, Vilnius
Audito įmonių, kurios su šia audito įmone priklauso audito tinklui, pavadinimai, adresai arba nuorodos, kur tokią informaciją galima gauti; audito įmonių, kurias su šia audito įmone sieja bendri dalyviai, kontrolė arba vadovai, pavadinimai, adresai arba nuorodos, kur tokią informaciją galima gauti  
Audito įmonės filialų ir (ar) atstovybių pavadinimai ir buveinių adresai  
Audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo pradžia, pagrindas, vadovaujantis LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 23 str. 3 d., dokumento, kuriuo įforminamas Įstaigos sprendimas sustabdyti audito įmonės pažymėjimo galiojimą, numeris ir data  
Audito įmonę valstybės narės audito įmone pripažinusios valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas ir su tuo susijusi informacija  
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės, nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo paskyrimo) Įstaigos direktoriaus 2023 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V3-13 „Dėl nurodymų skyrimo“ nurodyta Lino Bružo audito įmonei „Finansų linija“ parengti užduočių atlikimo metodikos atnaujinimo, atsižvelgiant į auditoriaus Lino Bružo finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitoje auditorės kontrolierės konstatuotus auditoriaus Lino Bružo finansinių ataskaitų audito kokybės trūkumus, planą, atsižvelgiant į 2023 m. vasario 24 d. vykusiame KKK posėdyje teiktą rekomendaciją, jį įgyvendinti ir apie minėto plano įgyvendinimą informuoti KKK iki 2023 m. spalio 1 d. Audito įmonė pateikė prašomą informaciją, tačiau kaip audito įmonėje Lino Bružo audito įmonė „Finansų linija“ įgyvendinti pakeitimai Kokybės kontrolės komitetas 2023 m. spalio 27 d. posėdyje priėmė sprendimą įsitikinti kitos finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros metu.
Atgal