icon Peržiūrėti krepšelį
En
{{cart.item_count}}
Mano krepšelis: Prekė Prekės Prekių

Prekių krepšelis tuščias

Renginio data: Nuo -
Mokymai:
Eur.
Bendra suma: Eur.
logo
lt
en
Atkreipiame dėmesį į Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo (toliau – LRFAAĮ) nuostatas dėl laikotarpio, per kurį reikia išlaikyti kvalifikacinius auditoriaus egzaminus.  
Egzaminus reikia išlaikyti per ne ilgesnį kaip 7 metų laikotarpį nuo pirmo kvalifikacinio egzamino išlaikymo dienos. Asmuo, neišlaikęs kvalifikacinių auditoriaus egzaminų, gali juos pakartotinai laikyti ne anksčiau kaip po 6 mėnesių. Egzaminų perlaikymo skaičius neribojamas.
LRFAAĮ 9 straipsnio 4 punkto* nuostatos traktuotinos, kaip išdėstyta toliau: jeigu laikantysis per 2016 – 2022 m. laikotarpį (per 7 metus) neišlaikė visų likusiųjų neišlaikytų egzaminų, panaikinami visi iki 2016 m. ir per 2016 m. išlaikyti egzaminai. Kiekvienais po 2022 m. einančiais metais panaikinami egzaminai, išlaikyti 2016 m., pavyzdžiui, po 2023 m. panaikinami 2017 m. išlaikyti egzaminai.

*
 LRFAAĮ 9 straipsnio 4 punktas „yra išlaikęs kvalifikacinius auditoriaus egzaminus per ne ilgesnį kaip 7 metų laikotarpį nuo pirmo kvalifikacinio egzamino išlaikymo (įskaitymo) dienos“.  Pastaba. Išlaikytų kvalifikacinių auditoriaus egzaminų laikotarpis, nurodytas 9 straipsnio 4 punkte, skaičiuojamas nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.( TAR., 2016-29408). Įstatymas įsigaliojo 2017 m. kovo 1 d. 

Egzaminų pavadinimai Egzaminų datos Mokestis už egzaminą turi būti pervedamas ir įskaitytas į LAR atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau kaip prieš 10 d.d. iki  egzamino  Asmuo, sumokėjęs mokestį ir nusprendęs atitinkamo egzamino nelaikyti, apie tai privalo informuoti LAR raštu ne vėliau kaip prieš 5 d.d. iki egzamino*
Bendrasis 2024-08-19 2024-08-05 2024-08-12
Auditas 2024-09-16 2024-09-02 2024-09-09
Mokesčiai 2024-10-14 2024-09-30 2024-10-07
Apskaita 2024-11-11 2024-10-28 2024-11-04
Teisė 2024-12-09 2024-11-25 2024-12-02

* Šiuo atveju sumokėtas mokestis už egzaminą asmens prašymu įskaitomas kitam egzaminui arba grąžinamas. Nurodytu laiku nepranešus ir neatvykus į egzaminą, grąžinama 50 (penkiasdešimt) procentų sumokėtos sumos.

 
..................

LAR organizuojamų kvalifikacinių auditoriaus egzaminų tarptautinis pripažinimas

Informuojame, kad, auditoriams, siekiantiems ACCA kvalifikacijos, nebereikės laikyti ACCA egzaminų F1 Apskaitininkas versle (angl. – Accountant in Business, AB), F3 Finansinė apskaita (angl. - Financial Accounting, FA) ir F4 Įmonių ir verslo teisė (Corporate and Business Law, CL)  – jie bus užskaitomi. Šia teise gali pasinaudoti visi asmenys, kuriems LAR išduos auditoriaus pažymėjimą 2008 ir vėlesniais metais. Iš viso ACCA laikoma 14 egzaminų, iki 9 iš jų gali būti užskaityti, jei anksčiau išlaikytų egzaminų turinys kitose institucijose ar organizacijose atitinka ACCA egzaminų programą.
Atgal