logo
lt
en

Garbės nariai

LAR garbės nario vardas LAR prezidiumo teikimu bei Visuotinio LAR narių susirinkimo sprendimu suteikiamas asmenims, kurie prisidėjo kuriant ir tobulinant nepriklausomo audito sistemą Lietuvoje.

Eil. Nr. Vardas, pavardė LAR garbės nario nuopelnai LAR garbės nario vardo suteikimo data ir sprendimas
1 Kabašinskas Juozas Buvęs auditorius, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę dalyvavo kuriant buhalterinės apskaitos, audito kontrolės sistemas, 1990 m. steigiamajame Buhalterių auditorių asociacijos susirinkime išrinktas į jos valdybą; dalyvavo LAR pradiniuose kūrimosi etapuose, dėstė auditorių mokymuose, buvo to laikotarpio knygų auditorius, taip skatino audito profesijos plėtojimąsi Lietuvoje. 2015 m. gruodžio 18 d., visuotinio LAR narių susirinkimo 2016 m. sausio 5 d. nutarimas Nr. 1.4-1.15.3 
2 Kazlauskienė Laimutė Pirmoji LAR prezidentė, buvusi auditorė, audito profesijos veiklos Lietuvoje skatintoja ir plėtotoja. 2016 m. gruodžio 16 d., visuotinio LAR narių susirinkimo 2017 m. sausio 3 d. nutarimas Nr. 1.4-1.15.2
3 Kirvaitienė Jurgita Ilgametė LAR prezidentė ir Prezidiumo narė, auditorė. Audito profesijos Lietuvoje skatintoja ir plėtotoja. 2022 m. gruodžio 9 d., visuotinio LAR narių susirinkimo 2022 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1.4-44.12.3
4 Lapšinskas Saulius Ilgametis LAR prezidentas, viceprezidentas ir Prezidiumo narys, darbo grupių dalyvis, auditorius. Audito profesijos Lietuvoje skatintojas ir plėtotojas. 2022 m. gruodžio 9 d., visuotinio LAR narių susirinkimo 2022 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1.4-44.12.2
5 Mackevičius Jonas Ilgametis Vilniaus universiteto Buhalterinės apskaitos katedros vedėjas, taip pat – ilgametis Ekonominės kibernetikos finansų fakulteto dekanas, įvairių knygų, mokslinių straipsnių auditorius, dalyvavo kuriant buhalterinės apskaitos, audito kontrolės sistemas, dalyvavo rengiant to laikotarpio įstatymus, yra žinomas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.  2015 m. gruodžio 18 d., visuotinio LAR narių susirinkimo 2016 m. sausio 5 d. nutarimas Nr. 1.4-1.15.2
6 Makušev Genadij Ilgametis LAR prezidentas ir Prezidiumo narys, darbo grupių dalyvis, auditorius. Audito profesijos Lietuvoje skatintojas ir plėtotojas. 2022 m. gruodžio 9 d., visuotinio LAR narių susirinkimo 2022 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1.4-44.12.1
7 Tinglum Thor Registruotas Norvegijos auditorius, viešasis buhalteris, prisidėjęs prie pirmojo Lietuvoje Audito įstatymo rengimo, tarpininkavo atvykstant užsienio ekspertams, 2006 m. pagerbtas LR Seimo. 2015 m. gruodžio 18 d., visuotinio LAR narių susirinkimo 2016 m. sausio 5 d. nutarimas Nr. 1.4-1.15.4
8 Toliatienė Irena Mokslininkė, įvairių knygų ir mokslinių straipsnių apie auditą autorė, audito profesijos veiklos Lietuvoje iniciatorė ir skatintoja. 2015 m. gruodžio 18 d., visuotinio LAR narių susirinkimo 2016 m. sausio 5 d. nutarimas Nr. 1.4-1.15.1
Atgal