icon Peržiūrėti krepšelį
En
{{cart.item_count}}
Mano krepšelis: Prekė Prekės Prekių

Prekių krepšelis tuščias

Renginio data: Nuo -
Mokymai:
Eur.
Bendra suma: Eur.
logo
lt
en

Prezidiumas

LAR prezidiumas yra kolegialus LAR organas, kurį sudaro aštuoni LAR prezidiumo nariai ir LAR prezidentas, kuris vadovauja LAR prezidiumo darbui.  
 
 
LAR prezidiumas įgyvendina šiuos tikslus:
 
 • nepriklausomo audito principų įgyvendinimas;
 • auditorių interesų ginimas ir atstovavimas valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei visuomeninėse organizacijose;
 • aukštos kokybės užtikrinimo standartų ir priežiūros sistemos vystymas;
 • parama LAR nariams;
 • ryšių su visuomene plėtojimas;
 • auditorių rūmų veiklos valdymo tobulinimas;
 • organizacinis darbas.
 
 
LAR prezidiumas vykdo šias funkcijas: 
 
 • renka ir tvirtina Kokybės kontrolės komiteto sudėtį bei skiria ir atšaukia Kokybės kontrolės komiteto pirmininką;
 • tvirtina konkrečioms programoms skiriamos paramos dydį ir formą;
 • iš LAR prezidiumo narių skiria ir atšaukia LAR viceprezidentą;
 • tvirtina Kokybės kontrolės komiteto sprendimus dėl peržiūrų metu nustatytų trūkumų;
 • organizuoja visuotinį LAR narių susirinkimą;
 • steigia ir kitus, LAR statute nenurodytus, LAR komitetus ir LAR komisijas;
 • nustato tvarką dėl LAR padalinių steigimo;
 • priima sprendimus dėl LAR bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo;
 • vadovaudamasis LAR statutu priima sprendimą atleisti auditorių nuo nario mokesčio mokėjimo, mokestį sumažinti nustatytam laikotarpiui, atidėti mokesčio sumokėjimą tam tikram laikotarpiui, sustabdyti ar atnaujinti auditoriaus narystę LAR;
 • tvirtina LAR korespondencijos saugojimo tvarką;
 • savo kompetencijos ribose priima kitus sprendimus.
Atgal