icon Peržiūrėti krepšelį
En
{{cart.item_count}}
Mano krepšelis: Prekė Prekės Prekių

Prekių krepšelis tuščias

Renginio data: Nuo -
Mokymai:
Eur.
Bendra suma: Eur.
logo
lt
en

Užduočių rengimo komisiją (toliau - URK) sudaro ne daugiau kaip 6 nariai. URK narius tvirtina LAR prezidiumas iš auditorių, kurie pareiškia norą dalyvauti URK veikloje. URK pirmininką tvirtinta LAR prezidiumas iš URK narių, URK teikimu. URK nariai tvirtinami 1 metų laikotarpiui. URK narių darbas yra apmokamas. Su URK nariais sudaromos paslaugų teikimo sutartys. URK narių paslaugų apmokėjimo sąlygas nustato LAR prezidiumas.

Šios komisijos tikslas:

 • užtikrinti tinkamą ir savalaikį egzaminų užduočių parengimą, tinkamą jų kokybę, kad būtų įvertintos egzaminus laikančių asmenų teorinės žinios, reikalingos auditoriaus darbui, ir gebėjimas tas žinias pritaikyti praktikoje.   

 

Užduočių rengimo komisija atlieka šias funkcijas:

 • parengia ir Egzaminų komisijai pateikia tvirtinti Egzaminų programas;
 • parengia ir patvirtina Reikalavimus kvalifikacinių auditoriaus egzaminų užduočių rengimui (reikalavimai Egzaminų užduotims, jų struktūrai ir vertinimui, Egzaminų užduočių pateikimo techniniai reikalavimai);
 • teikia LAR administracijai pasiūlymus dėl Autorių atrinkimo;
 • derina LAR administracijos pateiktas Autorių kandidatūras;
 • užtikrina, kad Egzaminų užduotys būtų parengtos kvalifikuotai (Egzamino užduotys turi būti paruoštos taip, kad gerai pasiruošęs kandidatas į auditorius galėtų baigti Egzaminą per nustatytą laiką), atitiktų patvirtintas Egzaminų programas ir Reikalavimus kvalifikacinių auditoriaus egzaminų užduočių rengimui;
 • paskiria URK narius, kurie dalyvaus tikrinant ir atrenkant konkretaus Egzamino užduotis (toliau – paskirti URK nariai), ir iš paskirtų URK narių paskiria atsakingą URK narį (toliau – atsakingas URK narys), kuriam pavedama dalyvauti Egzaminų komisijos posėdžiuose ir pristatyti atrinktas Egzamino užduotis;
 • užtikrina, kad paskirti URK nariai patikrintų ir atliktų Egzaminų užduočių atranką prieš jas pateikiant Egzaminų komisijai (Egzaminų komisijai tvirtinimui turi būti teikiamos tik tinkamos Egzaminų užduotys);
 • užtikrina, kad Egzaminų užduotys būtų pakoreguotos atsižvelgiant į Egzaminų komisijos pastabas;
 • deleguoja vieną URK narį, kuris dalyvautų rengiant užduočių kopijas;
 • užtikrina, kad Egzaminų komisijos patvirtintos Egzaminų užduotys būtų tinkamai ir laiku perduotos Egzaminų tvarkytojui užduočių kopijoms parengti.
Atgal