icon Peržiūrėti krepšelį
En
{{cart.item_count}}
Mano krepšelis: Prekė Prekės Prekių

Prekių krepšelis tuščias

Renginio data: Nuo -
Mokymai:
Eur.
Bendra suma: Eur.
logo
lt
en

Auditorių kontrolierių atranka 2025-2027 metų kadencijai

2024-01-25

Auditorių kontrolierių atranka 2025-2027 metų kadencijai

Auditorių kontrolierių atranka
Kviečiame auditorius dalyvauti auditorių kontrolierių atrankoje 2025-2027 metų kadencijai. Asmuo, pageidaujantis būti auditoriumi kontrolieriumi, Lietuvos auditorių rūmams (adresas Ukmergės g. 369A, Vilnius, el. paštas lar@lar.lt) iki 2024 m. kovo 1 d. turi pateikti šiuos dokumentus:
 • prašymą; 
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 
 • išsilavinimo ir darbo patirties aprašymą, kuriame turi būti nurodyta per paskutinius 5 metus atliktų auditų skaičius, iš jų atskirai - viešojo intereso įmonių;
 • auditoriaus pažymėjimo kopiją; 
 • dviejų praktikuojančių auditorių rekomendacijas;
 • raštišką sutikimą, jeigu toks teikiamas (šis sutikimas nėra privalomas), kad būdamas auditoriumi kontrolieriumi sustabdytų praktinę audito veiklą visai auditoriaus kontrolieriaus kadencijai (tvirtinant auditorius kontrolierius, toks sutikimas būtų laikomas privalumu).
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 43 straipsnio 1 dalimi, auditoriai kontrolieriai turi atitikti šiuos reikalavimus:
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų finansinių ataskaitų audito ir (arba) valstybės narės auditoriaus patirtį, nuo kurios įgijimo pabaigos iki sudarant sutartį, nurodytą Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 43 straipsnio 3 dalyje, praėjo ne daugiau kaip 3 metai;
 • būti Lietuvos Respublikos ir (arba) valstybės narės pilietis; 
 • neturėti galiojančių poveikio priemonių; 
 • turėti dviejų praktikuojančių auditorių rekomendacijas; 
 • neturėti neišnagrinėtų klientų ar trečiųjų asmenų pretenzijų dėl finansinių ataskaitų audito kokybės ar Tarptautinio apskaitos profesionalų etikos kodekso laikymosi; 
 • gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą, finansinių ataskaitų auditą, finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrų atlikimą.
 
Prašome susipažinti su Auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašu. Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į kontaktinį asmenį kokybės kontrolės specialistę Eglę Bogužaitę-Miliauskienę el. paštu egle.boguzaite@lar.lt arba Mob. +370 609 11959.
Atgal