icon Peržiūrėti krepšelį
En
{{cart.item_count}}
Mano krepšelis: Prekė Prekės Prekių

Prekių krepšelis tuščias

Renginio data: Nuo -
Mokymai:
Eur.
Bendra suma: Eur.
logo
lt
en

Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašo pakeitimo

2024-06-27

Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašo pakeitimo

Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašo  pakeitimo

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  direktoriaus 2024 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V3-13 buvo pakeistas Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašas, kurio pakeitimai įsigalioja 2024 m. rugsėjo 1 d. Atkreipime dėmesį, kad 2024 metais finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros bus atliekamos, vadovaujantis pakeistu Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašu, todėl kviečiame susipažinti su minėto tvarkos aprašo pakeitimais:

  • 1 priede „A anketa. Audito įmonės duomenys“ atlikti techniniai pakeitimai;
  • 2 priedas „B anketa. Audito įmonės kokybės valdymo sistemos klausimynas“, 4 priedas „D1 anketa. Užduoties klausimynas“ ir 6 priedas „D2 anketa. Grupės finansinių ataskaitų audito užduoties klausimynas“ papildyti klausimais, susijusiais su teisės aktais dėl taikomų tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo;
  • 6 priedas „D2 anketa. Grupės finansinių ataskaitų audito užduoties klausimynas“ atnaujintas, atsižvelgiant į persvarstytą 600-ąjį tarptautinį audito standartą „Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą)“, kurio pakeitimai galioja 2023 m. gruodžio 15 d. ar vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų auditui.

Atkreipiame ypatingą dėmesį į tai, kad jau 2024 metais, atliekant finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūras auditoriai kontrolieriai tikrins, ar audito įmonės yra nustačiusios politikas ar procedūras ir įvertinusios bei įgyvendinusios atsakus į rizikas, kylančias įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymą, o auditorius įsitikino, kad buvo laikomasi Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo. Taip pat auditoriai kontrolieriai tikrins, ar laikomasi Tinkamo tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo  Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reguliavimo  srityje priežiūros nurodymų, patvirtintų Finansinių nusikaltimų  tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr.V-73, Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos  aprašo,  patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 535 ir kt. teisės aktų reikalavimų.

Atgal