icon Peržiūrėti krepšelį
En
{{cart.item_count}}
Mano krepšelis: Prekė Prekės Prekių

Prekių krepšelis tuščias

Renginio data: Nuo -
Mokymai:
Eur.
Bendra suma: Eur.
logo
lt
en

Etikos komitetas

Etikos komitetas yra kolegialus LAR organas, sudaromas 3 metų laikotarpiui LAR statute nustatyta tvarka. Etikos komiteto sudėtį sudaro 7 nariai.
 
Etikos komitetas vykdo šias funkcijas:
  • vadovaudamasis etinėmis nuostatomis, padeda LAR prezidiumui, kitiems LAR komitetams, auditoriams, ugdyti demokratiškumą, derinti įvairius požiūrius, siekti moralinės santarvės ir žmogiškų tarpusavio santykių;

  • nagrinėja LAR prezidiumo ir kitų LAR komitetų pateiktą informaciją apie Etikos kodekso pažeidimus;

  • koordinuoja Tarptautinės buhalterių federacijos ledinių, susijusių su etikos klausimu, vertimą, jį vertina, rengia rekomendacijas ir teikia konsultacijas;

  • atsako į auditorių, LAR prezidiumo, LAR garbės teismo ir kitų LAR komitetų paklausimus dėl Etikos kodekso taikymo auditorių profesinėje veikloje;

  • teikia siūlymus LAR prezidiumui, LAR garbės teismui, kitiems LAR komitetams, auditoriams dėl Etikos kodekso reikalavimų įgyvendinimo;

  • vykdo kitas funkcijas, susijusias su Etikos kodekso vertinimu ir laikymosi priežiūra, bei su komiteto ir LAR tikslų siekimu.

 
Etikos komitetas įgyvendina šiuos tikslus:
  • tobulina etiško elgesio audito srityje reglamentavimą;

  • bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, siekiant teisės aktų vykdymo aiškumo;

  • šviečia visuomenę, aiškinant etiško elgesio audito srityje reglamentavimą;

  • skatina auditorių ir audito įmonių iniciatyvumą, skatinant etišką elgesį audito srityje, svarstant teisės aktų pakeitimus ir papildymus.
Atgal